Avverkningsarbete i svår terräng

Begreppet svår terräng kan vara svårt att definiera, men vid avverkningsarbete med skogsmaskiner kan svår terräng vara exempelvis:

  • Terräng med en hög andel stora stenar och stenblock på markytan.
  • Blöt eller sumpig terräng med stor risk för fastkörning och körskador.
  • Ojämn terräng med raviner, höjder och fuktsvackor där det är svårt att hitta lämpliga bas- och stickvägar.
  • Branta sluttningar.

Avverkning i svår terräng kräver lite extra av både maskiner och förare, och ofta används olika hjälpmedel som slirskydd, grävmaskiner och manuellhuggare. Om avverkningen eller gallringen inte är noggrant planerad i förväg av en så kallad traktplanerare ligger det ett stort ansvar på skördarföraren, som väljer hur terrängkörningen läggs upp för bästa effektivitet i både avverknings och skotningsarbetet. 

Faktorer som blockighet finns ofta angiven som en parameter i de så kallade traktdirektiv som ges ut till avverkningslagen av uppdragsgivaren, vanligtvis ett skogsbolag, inför varje uppdrag. Partier med svår terräng finns i dessa direktiv också utmärkta med olika symboler på en karta.

Sociala medier

Följ gärna Eco Log i sociala medier och håll koll på vår youtube-kanal.